Mở tài khoản -

I. Đối tác hợp tác với Sacombank-SBR, không mở tài khoản ngoại tệ tại Sacombank

1. Thu thập hồ sơ pháp lý trước khi ký kết Hợp dồng:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc văn bản có giá trị tương đương;
 • Giấy phép hoạt động chuyển tiền ;
 • Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập (nếu có) ;
 • Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất (nếu có);
 • Bản sao CMND/Hộ chiếu của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền của Đối tác;
 • Bản sao CMND/Hộ chiếu của Kế toán trưởng (nếu có);
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc văn bản chứng minh người đại diện trong trường hợp người đại diện không được ghi nhận trong Giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh;;
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Kế toán trưởng (nếu có);
 • Bảng câu hỏi AML&KYC (theo mẫu Sacombank);
 • Chính sách, quy định nội bộ về KYC, AML và CFT;
 • Danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện, đại lý (nếu Đối tác là Công ty mẹ);
 • Danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ (nếu Đối tác là Công ty con).

Lưu ý:

-            Các văn bản do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt (có công chứng, chứng thực dịch thuật).


2.Tài khoản nội bộ của Đối tác
 • Căn cứ vào Hợp đồng, SBR thực hiện mở tài khoản nội bộ của Đối tác tại SBR (tương ứng với tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của SBR tại Sacombank).
3.Thực hiện giao dịch
 • Đối tác chuyển tiền từ nước ngoài vào Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ (theo từng loại ngoại tệ) của SBR tại Sacombank.
 • SBR thực hiện chi trả kiều hối theo thỏa thuận trong Hợp đồng

II. Đối tác hợp tác với Sacombank-SBR và mở tài khoản ngoại tệ tại Sacombank

1.Thu thập Hồ sơ pháp lý trước khi ký kết hợp đồng với SBR: Tương tự như Mục I.1
2.Thu thập Hồ sơ mở tài khoản ngoại tệ tại Sacombank:
 • Giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giấy phép chuyển tiền.
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc văn bản chứng minh người đại diện trong trường hợp người đại diện không được ghi nhận trong Giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện: Hộ chiếu/Thị thực nhập cảnh/Thẻ tạm trú, thẻ thường trú/Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (“Thẻ ABTC”)….
 • Bảng câu hỏi AML (mẫu Sacombank).
 • Bộ hồ sơ đăng ký của Sacombank (Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, Giấy đăng ký/thay đổi thông tin khách hàng tổ chức, Giấy cam kết).
* Lưu ý:
 • Các văn bản do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được thể hiện dưới dạng bản sao (có chứng thực), được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt (có công chứng, chứng thực dịch thuật)..
 • Hộ chiếu, thẻ ABTC của người đại diện có thể là bản sao y do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu.
 • SBR có thể hỗ trợ khách hàng mở tài khoản khi Đối tác cung cấp các Hồ sơ yêu cầu đầy đủ và hợp pháp.
 • P.KHCN: Phòng Khách hàng cá nhân Sacombank.
3.Đăng ký mở tài khoản ngoại tệ:
 • Bước 1: Cung cấp Hồ sơ mở tài khoản cho Sacombank (đầu mối liên hệ: P.Khách hàng cá nhân (P.KHCN) Sacombank, Tel: (+84-8) 38.469.516 – Ext: 2305, email: bpdichvu@sacombank.com)
 • Bước 2: Chờ thông tin phản hồi từ P.KHCN về việc mở tài khoản (thông thường từ 1-2 tuần).
 • Bước 3: Trường hợp Hồ sơ mở tài khoản hợp lệ, P.KHCN sẽ thông báo hoàn tất việc mở tài khoản và cung cấp số tài khoản cho Đối tác.
 • Bước 4: Trường hợp bộ Hồ sơ mở tài khoản chưa hợp lệ hoặc chưa đủ điều kiện để mở tài khoản, P.KHCN sẽ thông báo chi tiết thông tin để Đối tác nắm rõ và bổ sung hồ sơ (nếu cần).
 • Bước 5: Ký Hợp đồng thỏa thuận giao dịch qua Fax/Email để thực hiện giao dịch chuyển tiền (nếu Đối tác không có người đại diện tại Việt Nam)..
4.Mở tài khoản nội bộ của Đối tác:
 • Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ kiều hối giữa Đối tác và Sacombank-SBR, Công ty sẽ mở tài khoản nội bộ của Đối tác tại Sacombank-SBR.
5.Thực hiện giao dịch:
 • Đối tác chuyển tiền từ nước ngoài vào Tài khoản ngoại tệ của đối tác tại Sacombank.
 • Đối tác chuyển tiền từ Tài khoản ngoại tệ vào Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ (theo từng loại ngoại tệ) của SBR tại Sacombank
 • SBR thực hiện chi trả kiều hối theo thỏa thuận trong Hợp đồ

Để được hỗ trợ tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

 

            Ông Trương Đặng Hoài Hiếu:

            ĐT/ Viber: (84) 938 342 679.

            Email: hieutdh@sacombank-sbr.com.vn

 

            Ông Đặng Quốc Phong:

            ĐT/Viber: (84) 989 226 658.

            Email: phongdq@sacombank-sbr.com.vn 


Hotline ĐT: (84) 911 73 62 63 - 84) 911 73 53 54

Hotline Email: sbr-service@sacombank-sbr.com.vn