Nhận tiền qua tài khoản - Sacombank & TCTD khác

Tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người thụ hưởng tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào trong cả nước.

Đối tượng phục vụ

Cá nhân đang làm việc và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Đặc tính sản phẩm

1. Tiền của người gởi từ nước ngoài sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người thụ hưởng trong nước.
2.  Người thụ hưởng không mất bất kỳ khoản phí nào.
3.  Người thụ hưởng nhận tiền bằng VND hoặc các loại ngoại tệ mạnh khác(với điều kiện khách hàng phải có tài khoản loại ngoại tệ tương ứng tại Việt Nam)
4.  Người nhận tiền tại Việt Nam sẽ nhận tiền 24/7, bao gồm ngầy lễ, thứ bảy, và chủ nhật. Người nhận tiền sẽ nhận tiền kiều hối bằng VND trong 1 phút kể từ lúc người gửi chuyển tiền.

Tiện ích

Nhanh chóng & chính xác. 
Có thể nhận tiền bằng các loại ngoại tệ chuyển đổi trên thị trường: USD, EUR, AUD, CAD, GBP, JPY.
Khách hàng không tốn thời gian để nhận tiền. 
Khách hàng có thể mở sổ tiền gửi tiết kiệm và sử dụng các dịch vụ tiện ích của Ngân hàng.