Sacombank SBR hân hạnh được phục vụ quý khách

Nhận tiền tại nhà

Nhận tiền tại nhà

Địa điểm người thụ hưởng

Người thụ hưởng lựa chọn nhận tiền tại nhà hoặc tại địa điểm do mình yêu cầu

Xem thêm
Nhận tiền tại quầy Sacombank & TCTD khác

Nhận tiền tại quầy Sacombank & TCTD khác

Mạng lưới Sacombank & TCTD khác

Người thụ hưởng nhận tiền tại các điểm giao dịch của Sacombank và TCTD khác trên cả nước
Xem thêm
Nhận tiền qua tài khoản

Nhận tiền qua tài khoản

Sacombank & TCTD khác

Tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người thụ hưởng tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào trong cả nước.

Xem thêm